Vedåtgång

Skriv ut

Efter att ha byggt lite 10 ugnar, så har vi fått ett bra underlag för att se hur mycket ved som går åt, Det skiljer lite på om man bygger in ugnen helt och
hållet, eller om man isolerar och därefter putsar ugnen, Men vid inbyggnad gäller följande vid 12 timmars drift varje dag i en månad. Då går det åt ca 1,5-2 kubik meter ved.Pris på ved varierar men brukar ligga mellan 400-550 per kubikmeter ( 1  kubikmeter ca 15 säckar ) och då räknar vi med att säljer runt 200-250 Pizzor månd- torsd. och400-450 pizzor fred-sönd. och temperaturen hålls mellan 390-430 grader.
Efter att man stäng på kvällen och satt på dörren på ugnen, så när man kommer på morgonen, vid 10 tiden är ugnen mellan 220-250 grader
När det gäller putsade ugnar, har vi ingen pålitlig statestik men ma kan anta att förbruknigen ligger ca 20-30 % högre.