Varför Panyol's vedugnar

Skriv ut
LE PANYOL ugnar och Arvet från Rommarriket

Eld har använts för att laga mat, för de mänskliga samhällen sedan långt innan de registreras till historien. Eld gav både värme och säkerhet, elden gav oss ett sätt att laga maten lättare att bevaras och mer lättsmält, för att inte nämna mer välsmakande. Elden ansågs vara ett heligt fenomen av våra tidigaste förfäder och snart blev den inskriven i artefakter i sina liv, spettet, trefotsstativ och brasan, och de tidigaste enkla ugnar, var bland de första uppfinningar som utnyttjade energin från elden.

Den första ugnar som byggas gjordes av lera och har därför inte bevarats intakt genom tiderna. Vad vi vet om de tidigaste ugnar är bara tillräckligt för att lära sig om den sociala strukturen  i de grupper som använde dem. Vitruvius, en romersk historiker, skrev ner form och proportioner på ugnarna i bruk under hans tid. Sedan dessa detaljerade redovisningar av vedeldade ugnar har lite förändrats i den övergripande utformningen eftersom lite har förändrats i hur ved brinner.

Eld kräver syre och måste kunna föra ut de förbränningsprodukterna så snabbt, som den tar in ny syre. Storleken och formen på en ugn kan avgöra, hur effektivt syre kan tillföras till elden och samtidigt föra ut rökgasena. En väl proportionerad ugn behöver en dörr öppning som gör att syre kan komma in utan störa utflödet av avgaser. Men om dörren är för hög kommer effektiviteten i ugnen att drabbas eftersom mycket värme släpps ut. En ugn med ett för lågt tak gör att inkommande syre och utgående avgaser kommer att blandas och skapa turbulens som bromsar båda flöden. Nettoresultatet är branden kommer att slockna eller brinna dåligt.

En ugn med ett tak som är för högt, kommer inte ge de heta gaserna tillräcklig kraft så att dom kan komma ut ur ugnen så att ny syre kan komma in och hålla elden vid liv. Om ugnen är för låg, så kommer elden att få för lite syre så när elden försöker komma igång så kommer att kväva sig själv i sin egna avgaser.

Panyol har antagit en princip för vedeldade ugnar, proportionerna utarbetades av romarna och vi skapat en helt unik ugn för vår sammtid. Panyo har bibehållit korrekt dörr och höjd proportioner som är väsentliga, man har skapat en ugn av moduler som är enkla och snabba att montera. Med färre delar att montera än tegel-för-tegel montering, så nu kan, gör-det självare bygga sin ugnskärna under en dag eller två.

Ett annat viktigt inslag för en korrekt fungerande ugn, har att göra med massan av ugnen. Massa eller murverk av ugnen och dessuppbyggnad ger den dess termiska egenskaper. Detta är vad som kännetecknar en bra fungerande ugn. Den värme som genereras av elden absorberas in i ugnens väggar under den tid elden brinner. Så snart elden blivit till kol och tagits bort så börjar ugnen släppa ifrån sig värme som har lagrats in i ugnsväggarna.

Om väggarna i ugnen är för tunna, så kommer den inta att kunna frigöra tillräckligt med värme under den tid som krävs för att t ex baka ett parti av bröd eller ett antal Pizzor. Detta betyder inte att mer massa är bättre. En alltför stor massa gör att den absorbera för mycket värme som kommer att  leda till att du att bränna mer ved än vad som behövs och det tar längre tid för ugnen att komma upp till rätt temperatur.

Olika sätt att mura och olika cementtyper och därtill kommer de olika typer av tegel eller sten som inte har förmågan att ge optimala förutsättningar för att tillaga livsmedel i och är inte lämpliga för att bygga vedugnar med.

Vad som är bra materrial, för att bygga vedeldade ugnar och vad som skiljer bra material från dåligt är dess densitet. Den tätare materilet  kommer att ta till sig värmen snabbare men kommer också snabbare att släppa ifrån sig värmen snabbt med en kort värme cyckler till följd så är den inte lämplig för vedugnar.

Material som har allt för lös densitet tar för lång tid på sig att absorbera värmen och därmed också släpper ifrån sig värmen längsamt resultatet är att det blir är för långa värmecyckler inte heller detta är bra för en vedug.

Sedan  rommerska imperiets tid har man hyllat Terre Blanche för den naturliga balansen mellan densitet / porositet som gör denna lera aldeles utmärkt för att tillverkar värmetåligt tegel och de bästa vedeldade ugnar i världen. Panyol drivs idag av en traditionen att endast  producera den finaste och de bästa ugnar från samma lera som en gång föredrogs av rommarna. Panyol har gjort stora ansträngningar för att skapa den bästa kvalitetesugnen, genom att kombinera de bästa materialen som finns idag och en väl beprövad konstruktion med modern teknik.

Panyol´s vedugnar, har ifrån de franska myndigheterna fått den högsta rankingen när det gäller livsmedelssäkerhet.