Om Eld & Lågor AB

Vi säljer produkter till vad vi kallar den levande eldens kök, matlagning med hjälp av eld. Den äldsta formen av matlagning och i vårt tycke den bästa.

Vi på Eld & Lågor är med genom hela projektet från er första förfrågan till er  första servering. Vi svara på frågor från sotaren, designers, eller byggledare, vi kommer och tittar på er lokal för att se på lösningar, och placering av ugnen, vi har också en egen marknadsavdelnig, som hjälper er med material och bilder till marknadsföring, och annonsering mm.